top of page

7 základních kroků k vysněnému ERKU v kroužku

Krok 1: VYMYSLETE ORIGINÁLNÍ OZNAČENÍ

První bod je podle mě totální základ! Bez dobrého označení na trh vůbec nechoď! Už jsem to zmínila několikrát a zase se budu opakovat. To, co má udělat ochrannou známku ochrannou známkou a přes co vlak nejede, je:

ORIGINALITA / JEDINEČNOST / FANTAZIJNOST / NEVŠEDNOST a VÝJIMEČNOST jako jste Vy sami. Vyhněte se popisnému a obecnému slovnímu spojení.

Volte raději něco nevšedního. Na nevšednost si lidé rychleji zvyknou a navíc se Vám rychleji vyprofiluje Vaše cílová skupina a Vám pak půjde snadněji i marketing. Když si zvolíte obecné slovní spojení, zůstanete mezi průměrem nebo v nejhorším případě zapadnete na poslední stránce Googlu. Navíc obecné slovní spojení bude konkurence také používat nebo přinejmenším to zkusí a nakonec si to dá do klíčových slov a připojí k tomu hastagy. Vím, není to jednoduchá záležitost vymyslet ochrannou známku. Taky jsem si tím prošla a taky mám za sebou probdělé noci, přehazování písmenek, slabik či volení nových slov, škrtání, přepisování, malování, střídaly se emotivní procesy vzdávání se a naopak přišlo plno nových impulsů, které mě hnaly do opětovné činnosti. Věřte mi, když tímto procesem projdete a Vy dojdete ke svému rezonujícímu označení, zůstane Vám úsměv na tváři, klid na duši a ve finále budete mít spokojenou a úspěšnou značku, na kterou budete právem hrdí a za kterou si budete stát. Ochranná známka Vám pak dodá ten pomyslný štít a vytvoří Vám neprůstřelnou ochranu.


Krok 2: PROVEĎTE DŮKLADNOU REŠERŠI

Zjistěte si, zda už někdo neměl podobný nápad. Projděte internetové vyhledávače, sociální sítě, hashtagy, databáze registrovaných ochranných známek. Může se najít někdo, kdo ještě nespustil webové stránky, ale už má podanou přihlášku ochranné známky, protože si právě chtěl zajistit právo priority pro své označení a mít tak klid na dořešení veřejné prezentace. Buďte důkladní, vyspěte se na to, ráno si to ověřte a pak směle dále.Krok 3: PŘIPRAVTE SI DOBŘE SEZNAM VÝROBKŮ A SLUŽEB

Pokud jste vymysleli originální označení, provedli rešerši a víte, že Vaše označení je volné k registraci a užívání, tak nastal čas připravit si seznam výrobků a služeb. Všechny výrobky a služby jsou roztříděny celkem do 45 tříd mezinárodního třídění, tzv. Niceského. Na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví najdete všechny třídníky nebo můžete použít on-line třídník na stránkách evropského úřadu EUIPO. Nezapomeňte však při tvorbě seznamu výrobků a služeb, že Vaše ochranná známka bude platit celých 10 let, a že ji můžete po uplynutí doby platnosti nadále ve stejném znění a pouze se stejným (či užším) seznamem výrobků a služeb prodloužit, a to neomezeně krát. Tudíž si připravte seznam i s těmi položkami, které pro svůj brand teprve plánujete do budoucna. Protože pozor, důležitá informace: seznam výrobků a služeb nelze rozšířit, ale pouze zúžit. To znamená, že nemůžete žádnou položku po podání do seznamu přidat, pouze můžete nějakou umazat. Pokud by Vám přesto nějaká položka chyběla a Vy už máte podáno a správní poplatky jsou zaplaceny a Vy víte, že tu položku v seznamu potřebujete, protože je pro Vás stěžejní, nezbývá Vám nic jiného, než podat novou přihlášku se zapomenutou položkou a zaplatit tak nové správní poplatky. Dejte si čas a odstup od připraveného seznamu a zamyslete se nad ním, ať Vám nic neuteče.


Krok 4: DOBŘE ZVOLTE DRUH OCHRANNÉ ZNÁMKY

Jestli jste postupovali podle bodu 1, tak je to jasné a Vaše volba je SLOVNÍ ochranná známka, která má nejširší rozsah ochrany. Pokud máte možnost a Vaše označení není obecného charakteru, volte tento druh. Pokud máte i grafické provedení a samo (bez slovních prvků) je schopno odlišit Vaše výrobky a služby na trhu, pak si ještě ke slovní ochranné známce, podejte přihlášku ochranné známky obrazové a chraňte tak i Vaše grafické vyobrazení Vašeho označení. Touto kombinací si zajistíte nejsilnější ochranu, a to: Vaše užívání jak samostatně slovního prvku, tak samostatně grafického prvku, tak jejich kombinace a stále jste v rozsahu ochrany Vašich dvou ochranných známek.Krok 5: PODEJTE PŘIHLÁŠKU OCHRANNÉ ZNÁMKY A BUĎTE TRPĚLIVÍ

Když máte vyřešené první čtyři body, pak už zbývá vyplnit formulář a podat jej on-line s ověřeným podpisem na úřad nebo použít datovou schránku nebo zajet osobně na podatelnu Úřadu, který sídlí na Praze 6 v Bubenči. Nezapomeňte uhradit správní poplatek v příslušné výši a do 1 měsíce od data podání a čekat na vyjádření Úřadu. Mohou se vyskytnout nuance v seznamu výrobků a služeb, které si s příslušným úřadovým referentem vyjasníte a pak počkáte na zveřejnění ve Věstníku ÚPV, který vychází každou středu. Pokud máte zveřejněno, tak máte cca půlku řízení za sebou. Teď ještě přečkat 3 měsíční námitkovou lhůtu, která je zákonná a nijak ji neurychlíte a máte hotovo. Pozor, občas někteří vlastníci starších ochranných známek s oblibou podávají námitky v poslední den lhůty. Jakmile uplyne námitková lhůta nejpozději do 14 dnů máte osvědčení u Vás ve schránce. Huráááá!!!!Krok 6: MĚJTE RADOST Z OSVĚDČENÍ, OSLAVTE TO

Není nad pocit, když otevřete schránku a najdete tam obálku s osvědčením o zápise ochranné známky. Když přišla obálka s osvědčením pro ZAERKOVÁNO®️, měla jsem takovou radost, že jsem chtěla volat úplně všem. Tu radost jsem nakonec přenesla do předávání osvědčení pro své klienty. Když registrujete se mnou, tak obálku s osvědčením rozhodně ve schránce poznáte 😊. Je barevná, většinou ve Vašich firemních barvách, je na ní spousta razítek a když ji otevřete, můžete se těšit kromě samotného osvědčení i z dalších dárečků. To je odměna za Vaši trpělivost při řízení. Nejde o proces týdne, 14 dnů, ale bavíme se tady o několikaměsíčním čekání, a proto ta obálka musí být vyňuňaná.Krok 7: UŽÍVEJTE ŘÁDNĚ SVOU OCHRANNOU ZNÁMKU

Ano, souhlas, úplně jednoduché to není. Určitě s tím strávíte více času než když Vaši přihlášku budu připravovat já. Základních kroků není moc, ale všechny jsou důležité a žádný nesmíte vynechat, aby Vaše řízení proběhlo bez průtahů. Pokud chcete mít jistotu, že vše máte správně, obraťte se na profíka. A především Vám to doporučuji, když chcete jít za hranice naší republiky. Zahraničí může být náročné a je lepší, když se na profesionála obrátíte.
Když si nebudete vědět rady, neváhejte mě kontaktovat.


Mějte krásný den.


Denisa

jedinečný člověk - jedinečný příběh - jedinečná ochranná známka

Comments


bottom of page