top of page

Patentované boty v hudbě

Aktualizováno: 29. 6. 2023

Při psaní tohoto příspěvku jsem to vzala stylově … nasadila jsem si sluchátka, „ohulila“ hlasitost a spustila rytmy písniček Krále popu Michaela Jacksona … ptáte se proč?


V tomto případě to ani jinak nejde, jelikož jsem se pro další zajímavost inspirovala v jiném průmyslovém právu, u kterého nechodím tak do hloubky jako u ochranných známek, a tím jsou patenty 😊. Informaci jsem dostala už docela dávno na jednom semináři, který probíhal na Úřadě průmyslového vlastnictví, kdy jsme se učili rešeršovat a vyhledávat v různých databázích průmyslových práv, ať už domácích, tak zahraničních. Koukala jsem na to jako vrána, když jsme daný dokument s referentkou hledaly :). Jako, že fakt? A ono fakt! … nejmíň 3x jsem se ji ptala, jak jsme se k dokumentu proklikaly, protože to nebylo na jeden klik … pak jsem si to jako „Hujer“ zapsala (ne, zvláštní sešit jsem si nezaložila, i když ty tendence byly 😂) a pak jsem někam přišla a ohromovala jsem s tím všechny kolem sebe. Teď jsem si na to vzpomněla, tak proč se o to nepodělit i s Vámi 😊.


Pojďme se přenést přes oceán, kde se duševní vlastnictví celkově bere jinak, klade se na něj větší důraz, než je tomu u nás. Tak tomu prostě je, avšak principy jsou v podstatě shodné. Co tedy měl vlastně Michael Jackson patentováno?


Jeho patent se jmenuje „Metoda a prostředky pro vytváření antigravitační iluze“ (v originále: „Method and means for creating anti-gravity illusion“) a byl udělen na území USA pod číslem US5255452A. Jelikož jde o dokument, který je starý více než 20 let, jeho platnost již vypršela. Přihláška vynálezu byla podána 29.06.1992. Principem technického řešení bylo ochránit systém, který umožňuje nositeli obuvi, se speciálně navrženým párem bot, kde je speciálně upravena patní štěrbina, naklonit se dopředu za jeho těžiště, a to v záběru se závěsným členem pohyblivě vyčnívajícím přes povrch jeviště. … anebo přímo z textu souhrnu vynálezu: „Vynález poskytuje nový design pro boty, který umožní jeho výkonnému umělci, když nasadí boty na vzpřímený sloupek umístěný tak, že vyčnívá nahoru z jeviště v předem určeném čase, naklonit se dopředu, aby umístil své těžiště za přední nebo zadní část jeho bot, čímž vytváří požadovanou gravitaci vzpírající se zajímavému vizuálnímu efektu.vybrané obrázky: U.S PATENT DOCUMENTS: METHOD AND MEANS FOR CREATING ANTI-GRAVITY ILLUSION


Pokud Vás tato zajímavost zaujala, už nemusíte tak zdlouhavě jako já před lety hledat v databázích, ale když zadáte číslo patentu, které jsem výše zmínila, dohledáte dokument a můžete si jej celý pročíst 😊.


V čem byl rovněž Michael Jackson famózní, byla jeho měsíční chůze - Moonwalk - taneční pohyb spočívající v iluzi pohybu tanečníka dopředu, který se přitom pohybuje dozadu. Poprvé byl zatančen v roce 1983 (tedy před 30 lety 🙊) při písni Billie Jean a poté si získal popularitu po celém světě. Určitě Vás napadne otázka, zda měl i Moonwalk chráněný.

foto: Pinterest/ dancewithboscocaesar.com


Hledala jsem, zda byla nějaká práva k měsíční chůzi. Zjistila jsem, že nebyla, protože Moonwalk byl považován pouze jako individuální taneční pohyb, ne jako choreografie, a tudíž nepodléhá autorským právům. V dnešní době by se ochrana pro Moonwalk najít mohla, a to díky netradičním ochranným známkám, jelikož po novele zákona o ochranných známkách z roku 2019, kdy se dá sekvence pohybu chránit prostřednictvím ochranné známky, a to buď ochranné známky pohybové nebo multimediální … … což má výhodu v tom, že ochranná známka se dá nekonečně krát obnovit, nestane se tak jako s patentem, který se po uplynutí jeho platnosti stává ve světě volným.


Je skvělý, jak průmyslové právo může chránit své vlastníky napříč různými obory.


Máte taky nějaký nápad? Běžte do jeho uskutečnění. Fantazii se meze nekladou a s pěknou dávkou autentičností a Vašim srdcem máte úspěch zaručený 🌟.


Denisa

jedinečný člověk - jedinečný příběh - jedinečná ochranná známka

Comments


bottom of page