wallpaper_dandelion.jpg

eRko v kroužku® 

cerne.png

KDYŽ JE OCHRANNÁ ZNÁMKA ZAPSÁNA V REJSTŘÍKU OCHRANNÝCH ZNÁMEK, JE MOŽNÉ UŽÍVAT SYMBOL ®

Mám symbol ®. Hurá! Ptám se tedy, existují nějaká pravidla, kam jej umístit? 

NEMÁ! tedy DOBRÁ ZPRÁVA PRO NÁS 💛

NEPSANÉ PRAVIDLO TADY NICMÉNĚ JE: 

u slovních ochranných známek se uvedený symbol umisťuje v pravém roku posledního slova nahoře, u obrazových známek

a etiket v jejich pravém horním rohu. 

PROČ SYMBOL ® POUŽÍVAT?

registrovaná ochranná známka vzbuzuje větší důvěryhodnost ve spotřebiteli a také ukazuje, že Vám na své značce doopravdy záleží, že nese určitou kvalitu a záruku.

Jaké jsou rozdíly mezi symboly? 

💛 ® / REGISTERED - registrovaná ochranná známka vzbuzuje větší důvěryhodnost ve spotřebiteli a také ukazuje, že Vám na své značce doopravdy záleží, že nese určitou kvalitu a záruku.

Symbol ® je oznámením o registrovaném vlastnictví ochranné známky. Slouží k informování veřejnosti o tom, že ochranná známka nebo ochranná známka služby je registrována, a poskytuje oznámení o právním statusu ochranné známky, se kterou je používána. Symbol ® by měl být používán pouze ve spojení s registrovanými ochrannými známkami nebo servisními značkami. Ve většině jurisdikcí lze ® používat pouze po udělení registrace ochranné známky. Ve většině jurisdikcí je použití ® s neregistrovanou značkou občanskoprávním nebo trestným činem.

💛 TM / TRADE MARK - registrovaná ochranná známka vzbuzuje větší důvěryhodnost ve spotřebiteli a také ukazuje, že Vám na své značce doopravdy záleží, že nese určitou kvalitu a záruku.

TM znamená ochranná známka. Symbol TM (často viděný v horním indexu takto: TM) se obvykle používá ve spojení s neregistrovanou ochrannou známkou - výrazem, sloganem, logem nebo jiným indikátorem - k upozornění potenciálních porušovatelů, že jsou uplatňována práva z ochranné známky podle obecného práva. Použití symbolu TM nezaručuje, že značka vlastníka bude chráněna zákony o ochranných známkách. Vlastník může používat symbol TM bez ohledu na to, zda byla podána žádost o registraci nebo zda je ochranná známka zaregistrována. Vlastník může nadále používat symbol TM, i když je žádost o registraci značky zamítnuta.

💛 SM / SERVICE MARK - registrovaná ochranná známka vzbuzuje větší důvěryhodnost ve spotřebiteli a také ukazuje, že Vám na své značce doopravdy záleží, že nese určitou kvalitu a záruku.

SM znamená servisní značku (často se v horním indexu vyskytuje takto: SM). Funguje podobně jako symbol TM v tom smyslu, že slouží k oznámení nároku na práva z práva podle ochranné známky, ale používá se ve spojení se službou. Značka služby zahrnuje spíše služby, jako jsou bankovní nebo právní služby, a nikoli hmotné zboží. Použití symbolu SM nezaručuje, že značka vlastníka bude chráněna zákony o ochranných známkách. Stejně jako u symbolu TM nemá stav registrace značky služby vliv na schopnost vlastníka používat symbol SM.

Je lepší ERKO V KROUŽKU nebo TÉEMKO? ... vždycky chtějte ERKO V KROUŽKU, to je víc! 😊

PŘÍKLADY většinou se setkáváme  jedná o americké společnosti: 

např. zubní pasty:  COLGATE, EXPERT WHITE / elmex, SENSITIVE PROFESSIONAL / 

KFC, so good / ob, ProComfort

První tři symboly neposkytují ochranné známce žádnou ochranu navíc, mají spíše informativní charakter, a to ten, že tímto symbolem dáváte najevo, že své označení máte chráněno právě pod ochrannou známkou. Tudíž nikdo, bez vašeho souhlasu nemůže užívat shodné/podobné označení pro shodné/podobné výrobky a/nebo služby.

E NUTNÉ S MÝM REGISTROVANÝM OZNAČENÍM POUŽÍVAT TYTO SYMBOLY? Moje odpověď zní, že ne, není to nutné! Ale je to lepší ☺.

Existuje určitá flexibilita v tom, jak a kde používat symbol TM, SM nebo ®. Obvykle je umístěn v pravém horním rohu, v pravém dolním rohu nebo v úrovni samotné značky nebo loga-každý je přijatelným způsobem zobrazení příslušného symbolu. I když neexistuje žádný konkrétní požadavek týkající se písma nebo velikosti těchto symbolů, nejčastěji jsou umístěny v blízkosti značky, v horním (zvýšeném) písmu, například COCA-COLA®. Obecně platí, že symbol TM, SM nebo ® se musí v dokumentech, jako jsou tiskové zprávy, články a zprávy společnosti, zobrazovat pouze s první nebo nejvýraznější zmínkou o značce.