top of page
wallpaper_dandelion.jpg

Osobní údaje a jejich ochrana

cerne.png

1. Společnost zaeRkováno s.r.o., se sídlem Vršovická 478/51, Praha 10, 101 00, IČ 04164393, DIČ CZ04164393 zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2429340, zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením podle čl. 26 Nařízení, v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • emailovou adresu

  • telefon

  • text zprávy

 

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Správce zpracovává na tomto webu cookies potřebné fungování webu a analytiku. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností zaeRkováno s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a zaeRkováno s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností zaeRkováno s.r.o. tedy správcem osobních údajů, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je například WIX - systém na tvorbu webových stránek (EU VAT ID - EU442008451).

 

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page