top of page

Barva jako ochranná známkaVzpomněla jsem si, že ve škole při studiu průmyslového vlastnictví mě nejvíc zaujaly kuriozity nebo něco netradičního, co bylo zajímavé, co se snadno zapamatovalo. Proto jsem se rozhodla

Vám představit ochranné známky i z tohoto „netradičního“ pohledu. A začneme rovnou od podlahy s představováním netradičních druhů ochranných známek, které zatím nejsou tak hojně přihlašovány. Proto i titulek mého dalšího článku zní trochu podivně. Nejspíš Vás napadne otázka: jak může být barva ochrannou známkou? Vždyť to není logo, název nebo obrázek! Jako myslíte třeba červenou nebo zelenou nebo růžovou? Slyšeli jste o tom někdy?


Vzhledem k tomu, že tady o tom píšu, tak zaregistrovat barvu jako ochrannou známku lze, ale má to svá úskalí. Když si vezmeme barvu, jako takovou, v její základní podobě, s ohledem na jejich omezený počet musí přece zůstat dostupné každému. Proto u tohoto druhu musíme rozlišovat mezi základními barvami, dále přesně vymezeným odstínem dané barvy a danou barevnou kombinací. Každá barva, odstín barvy nebo barevná kombinace musí být v přihlášce ochranné známky vyspecifikována číslem odstínu podle vzorníku barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL.

To, že lidský mozek je velmi složitý a nejlepší počítač na světě, je již dávno prokázáno. Barvy jsou hojně užívány a máme je pořád kolem sebe, navíc jsou schopny určitých myšlenkových asociací a mohou taky vzbuzovat pocit. Občas je ale těžké prostřednictvím barvy sdělit konkrétní informaci. Pokud se bude jednat o speciální namíchaný odstín či jedinečnou barevnou kombinaci, nebude problém s tzv. distinktivitou (tj. jejich rozlišovací způsobilostí – tedy zda ochranná známka splňuje svou funkcí odlišovací). U základních barev ale tento problém s největší pravděpodobností nastane. Je zde však možnost přihlašovatele tuto překážku překonat, pokud dlouhodobě užívá v obchodním styku danou barvu, a to jako ochrannou známku pro ty výrobky a služby, pro které potřebuje tuto barvu mít zaregistrovanou.

Některým společnostem se to již podařilo, netvrdím, že je to snadná záležitost, užívání musí být „masivní“, ale není to nemožné. Když se podíváme do databází, zjistíme, že na území Evropské unie se to již podařilo většímu množství společností a tento druh ochranné známky se stává populární, a navíc úřad EUIPO je pro tyto „netradiční“ druhy více shovívavější. Jako nejznámější příklad první registrované ochranné známky barvy na území EU nelze opomenout zmínit švýcarskou společnost, která má registrovanou fialovou barvu pro čokoládové výrobky. Nejspíš se nenajde člověk, který by tento fialový výrobek neochutnal. Řízení před úřadem EUIPO trvalo přes 3 roky a na základě předložených dokladů o užívání, byla ochranná známka zapsána do rejstříku. Jednalo se o neotřelou barvu pro konkrétní výrobky, kterou všichni rozpoznají. Oproti tomu, na území České republiky je velmi obtížné získat registraci ochranné známky jako barvy. Společnost, která byla u nás prvním vlastníkem barvy jako ochranné známky je červený mobilní operátor. V řízení dlouhém 4 roky a 5 měsíců prokázali svou charakteristickou spojitost právě se základní červenou barvou. Byla jsem také svědkem, jak opravdu rozlišovací způsobilost právě této ochranné známky funguje v praxi. Když jsem byla na jednom školení, školitelka měla připravenou prezentaci, ve které měla uvedený příklad právě této červené barvy jako ochranné známky a měla chybně uvedené jméno vlastníka. Můžu Vám říct, že po jejím sdělení se přednáškovým sálem zvedla vlna nesouhlasu a školitelku opravili téměř všichni posluchači – tomu se říká nabytí příznačnosti, vejití do povědomí spotřebitelů a získání rozlišovací způsobilost pro svou ochrannou známku.


Jaký máte názor vy? Může být podle Vás ochrannou známkou barva? Zaregistrovali byste to jako úředník? Nebo z toho druhého pohledu – jako podnikatel: chtěli byste ochrannou známku pro barvu, která by pro Vás byla charakteristická, originální a jedinečná?

Podle mě, když bych se vžila do role úředníka a viděla, že seznam výrobků a služeb je velmi konkrétní, přihlašovatel svými doklady a svou aktivitou dokazuje své užívání a známost dané barvy, ráda bych jeho přihlášku postoupila dále ke zveřejnění. Na druhé straně, když bych se vžila do role podnikatele (pro mě snazší ☺), tak bych neváhala, a takovou ochrannou známku v podobě barvy bych rozhodně chtěla. Samozřejmě s tím, že musím vzít na sebe riziko toho, že se barva prováže s daným konkrétním výrobkem nebo službou a hlavně s mým jménem/firemní barvou. Přece jenom síla ochranné známky je v jejím monopolu. To, že když mám registrováno něco já, nemůže to mít někdo další. Svou roli si ale musím ustát.

Těším se na Vaše tipy, komentáře a zamyšlení.

JE LEPŠÍ MÍT ZAERKOVÁNOⓇ.

Jedinečný člověk – jedinečný příběh – jedinečná ochranná známka.

vaše Denisa


Comments


bottom of page