top of page

Změna názvu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhuDne 23.03.2016 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2422 ze dne 16.12.2015 a s tímto dojde k některým terminologickým změnám, a to následující:

Název ochranná známka Společenství (CTM) se nahradí názvem "ochranná známka Evropské unie" - v anglickém znění "European Union trade mark" (EUTM).

Název úřadu - OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) se změní na "Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví" - v anglickém znění "European Union Intellectual Property Office" (EUIPO).

V čele Úřadu bude výkonný ředitel, nikoliv president jako dříve.

V této souvislosti se změní i některé poplatky, např. dojde ke snížení správního poplatků u obnovy ochranných známek.

Internetové stránky Úřadu EUIPO budou dostupné z následující adresy.


bottom of page