top of page

Kdy jste si naposledy koupili poštovní známku? My nedávno :-)Jak je to dlouho, co jste poslali poštou dopis nebo pohled? V dnešní době e-mailů a textových zpráv je to docela vzácnost. Do naší kanceláře chodí dopisy docela často, jelikož potřebujeme od našich klientů originály dokumentů pro jejich zastupování.

Nedávno jsme obdrželi dopis od klienta s kulatou známkou. Chvíli jsme na to koukali, poté nás záchvátila zvídavost a začali jsme pátrat, jestli to je vtip nebo skutečnost. Zjistili jsme, že to vtip opravdu není. Kulatou známku je možné od konce roku 2014 koupit na vybraných poštách nebo filatelistických přepážkách.

A protože se nám kulaté známky moc líbí, navštívili jsme filatelistickou přepážku hlavní pošty a několik jsme jich zakoupili. Takže pokud jste s námi registrovali ochrannou známku, můžete obdržet osvědčení o jejím zápise právě s touto kulatou ochrannou známkou.

Pokud se chcete dozvědět více o kulaté známce, přečtěte si následující sdílené odkazy:


bottom of page