top of page

VAROVÁNÍ: dávejte pozor na podvodné faktury, které Vás vyzývají k platběDávejte pozor na obsah Vaší pošty. Pokud obdržíte jakýkoliv dopis, který Vás vyzývá k úhradě správních poplatků k jakémukoliv průmyslovému právu, raději nás nejdříve kontaktujte, než něco zaplatíte.

Úřady - Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), Evropský patentový úřad (EPO), a další - upozorňují na svých webových stránkách přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv, že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji na území ČR nebo jiných států.

Nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu.

Všechny Úřady upozorňují, že takového služby nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky či databázemi vedenými oficiálními Úřady ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Jednotlivé názvy spolu s ukázkami faktur jsou uvedeny např. na webových stránkách ÚPV - zde.

Pokud nemůžete najít příslušnou společnost s ukázkou faktury nebo si nejste jisti identifikací, kontaktujte nás.


bottom of page